Opłaty

Wszelkie opłaty za przedszkole wnoszone są przelewem bankowym w terminie do 10-ego danego miesiąca.

Każdorazowo wywieszona jest informacja w przedszkolu. Druki do wpłat dostępne są na początku każdego miesiąca w zielonych segregatorach w poszczególnych salach grup przedszkola.

Numer konta: 80 1030 1508 0000 0005 5049 5066

Bardzo prosimy o terminowe wpłaty.