SAVOIR VIVRE - CZYLI DOBRE MANIERY

 
Nauka dobrych manier to inwestycja w przyszłość dziecka. Uczy się ono prawidłowych zasad zachowania, zwrotów grzecznościowych, manier przy stole, podczas wyjść do teatru, kina czy na koncert. Tę naukę należy rozpocząć bardzo wcześnie, po to aby mieć pewność, że nasze dziecko, w każdej z napotykanych sytuacji zachowa się właściwie.
 
 
Wczesna edukacja w tym zakresie zagwarantuje iż nauczane treści staną się nawykiem, nad którym dziecko nie będzie się zastanawiać. Jest to proces rozpisany na wiele lat. Od staranności rodziców zależy, czy mały człowiek w przyszłości będzie umiał zachować się w towarzystwie elegancko i we właściwy sposób. Ucząc dziecko dobrych manier sprawiasz, że w przyszłości będzie lepiej postrzegane przez innych i łatwiej będzie mu nawiązywać znajomości, przyjaźnie. Należy pamiętać, że dziecko uczy się poprzez obserwacje i naśladownictwo. Ważne jest więc, aby rodzice przestrzegali zasad dobrych manier. To oni stanowią dla dziecka wzór do naśladowania, z nimi maluch spędza najwięcej czasu, patrzy i mimowolnie się uczy. Dlatego: 
 
1. UŻYWAJ ZWROTÓW GRZECZNOŚCIOWYCH TAKŻE W STOSUNKU DO DZIECKA! 
 2. ZAWSZE DZIĘKUJ ZA NAJDROBNIEJSZĄ NAWET POMOC! 
 3. TŁUMACZ DZIECKU SWOJE ZACHOWANIA!
 
PRZY STOLE: OTO KILKA WSKAZÓWEK DO NAUKI DOBREGO ZACHOWANIA PRZY POSIŁKACH: 

•Naukę rozpocznij w momencie, gdy dziecko rozpocznie samodzielne spożywanie posiłków.
•Nakrywaj stół starannie, zawsze stawiaj serwetki, siadaj do posiłków z całą rodziną.
•Nigdy nie jedz w pośpiechu, na stojąco i nie pospieszaj dziecka.
•Zwracaj uwagę na to w jaki sposób dziecko trzyma sztućce i czy je z zamkniętą buzią.
•Wykorzystaj aktywność dziecka do wspólnego przygotowania posiłków oraz nakrywania stołu.
•Zwracaj uwagę na postawę dziecka przy stole i przypominaj, że nie siedzimy na nogach, nie wiercimy się i nie trzymamy łokci na stole.
•Nigdy nie czytaj dziecku przy jedzeniu i nie zabawiaj go, gdyż powinno ono skupić uwagę na wykonywanej czynności. 

ZWROTY GRZECZNOŚCIOWE: UCZĄC ZWROTÓW GRZECZNOŚCIOWYCH PAMIĘTAJ O:

•Wytrwałości i ciągłych ćwiczeniach, gdyż jest to bardzo żmudny proces.
•Przypominaniu dziecku słów: PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM, DZIEŃ DOBRY, DO WIDZENIA, DOBRANOC, aby nabrało pewności, że są one ważne i potrzebne w życiu.
•Stosowaniu gestów przy używaniu zwrotów grzecznościowych – dzięki temu dziecko lepiej zapamięta słowa.
•Tłumaczeniu dziecku jakie sytuacje wymagają zastosowania zwrotów grzecznościowych.
•Witaniu i żegnaniu się z dzieckiem, dziękowaniu mu za każdą przysługę, przepraszaniu za błędy, proszeniu o pomoc.
•Uświadamiaj dziecku, jak ważne jest bycie uprzejmym na co dzień. Okazuj radość, kiedy maluch odpowiada na pozdrowienia i stara się pierwszy powiedzieć dzień dobry na powitanie. Przy każdej okazji podkreślaj, że szczególny szacunek należy się osobom starszym – kultura wobec nich to najlepsza wizytówka dobrych manier.
•Uwrażliwiaj dziecko na krzywdę innych, zwłaszcza słabszych, zgodnie z zasadą: Traktuj innych tak, jak sam chcesz być traktowany. Przypominaj, że nie wypowiadamy głośno krytycznych uwag na temat wyglądu lub zachowania innych osób, bo możemy im taką oceną sprawić przykrość; nie bawimy się czyimś kosztem ani nie pokazujemy swojej przewagi; niedopuszczalne jest wyśmiewanie lub poniżanie innych.
•Wprowadź zasady dobrej komunikacji, obowiązujące wszystkich członków rodziny: uważnie słuchamy tego, co mówi druga osoba; nie przerywamy sobie podczas rozmowy ani nie wchodzimy sobie w słowo; nie mówimy razem z inną osobą, nie przekrzykujemy jej – mówimy spokojnym głosem. W żadnym wypadku nie używamy słów obraźliwych albo nie miłych, raniących rozmówcę.
•Pokazuj dziecku, w jaki sposób może osiągać swoje cele, np. dostać to, na co ma ochotę, zachowując się w sposób akceptowany społecznie: Jeżeli chcesz pobawić się na placu zabaw, najpierw zapytaj, czy możemy tam iść w tej chwili; Powiedz: ,,Przepraszam, czy mogę…”, jeśli chcesz wziąć zabawkę innego dziecka.
•Naucz malucha, że trzeba dzielić się z innymi. Pochwal dziecko i pokaż jak bardzo cieszą cię jego zachowania, np. kiedy ustala z przedszkolakami reguły zabawy, spokojnie czeka na swoją kolej, częstuje smakołykami inne dzieci, przestrzega kolejności zabawy atrakcjną zabawką
•Pomagaj dziecku dbać o codzienną higienę i wygląd. Wyjaśnij, że specjalne okazje (wizyta babci, świąteczne dni, rodzinne uroczystości) powinien podkreślać odpowiedni, elegancki i uroczysty ubiór.
•Zawsze reaguj na niewłaściwe postępowanie pociechy. Okazuj w takie sytuacji niezadowolenie dotyczące zachowania malucha (Nie podoba mi się, że trzeci raz przerywasz moją rozmowę z babcią. Pożegnam się z nią i wtedy porozmawiamy), a nie jego samego (Jesteś takim gadułą, jakich mało. Cały czas mi przeszkadzasz). Pamiętaj o pochwałach, kiedy dziecko zachowuje się w sposób, jakiego oczekujesz.
 
MIEJSCA PUBLICZNE: GDY CHCEMY NAUCZYĆ DZIECKA WŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH PAMIĘTAJMY O: 

•Zabieraniu go w różne miejsca: na przyjęcia, do kina, do teatru, na koncerty, do parku
•Podróżowaniu środkami komunikacji miejskiej, gdzie zwracamy uwagę na ciche mówienie, ustępowanie miejsca starszym osobom
•Nauce sprzątania po zabawie,
•Myciu rąk po każdym wyjściu z toalety,
•Oczyszczaniu nosa za pomocą chusteczek higienicznych,
•Zasłanianiu ust przy kichaniu, kaszlu czy ziewaniu,
•Wpojeniu nawyku informowania rodziców o każdej sytuacji, w której dziecko chce odejść w inne miejsce,
•Dbaniu o wygląd zewnętrzny – czystość ubrań, estetyczny wizerunek, uczesane włosy itp.
 
Rodzice są dla dziecka wzorem do naśladowania. Twoje zachowanie, troska o dobre samopoczucie innych, sposób, w jaki wypowiadasz się o znajomych i członkach rodziny lub rozmawiasz z nim, a także dbanie o wygląd i kulturalne spożywanie posiłków – wszystko to jest dla dziecka źródłem wiedzy o świecie i prawach, jakie w nim obowiązują. 
Nauczenie dziecka dobrych manier to długi proces, wymaga czasu, cierpliwości i powtarzalności. Ważne jest, by go nie przerywać!
 
Opracowała: Jadwiga P-Ś