Rocznica Odzyskania Niepodległości

W piątek w naszym Bajkowym Przedszkolu z okazji Narodowego Święta Niepodległości, wszystkie grupy zebrały się, aby uroczyście świętować ten wyjątkowy dla nas – Polaków dzień. O godzinie 11.11 odśpiewaliśmy Hymn oraz jedną z piosenek patriotycznych. Cały miniony tydzień dzieci miały okazję dowiedzieć się, jak wiele mieści się w słowie Polska, dowiadywały się, czym jest Ojczyzna oraz kim jest patriota, jaką rolę w historii odegrał Józef Piłsudski, wykonywały piękne prace plastyczne jak i karty pracy. Codzienne treści przekazywane naszym dzieciaczkom w całości były poświecone treściom, które krzewią postawy patriotyczne i wzbudzają wśród dzieci poczucie przynależności narodowej.
Głównym celem takich zajęć jest kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych naszego kraju.