Zajęcie otwarte w gr. "Muminki"

Przedszkolaki z najstarszej grupy gościły podczas zajęć dydaktycznych swoich rodziców. Podczas zajęć otwartych rodzice mogli obserwować swoje dzieci podczas wykonywania różnych zadań tematycznych oraz zabaw ruchowych. Całe zajęcie było związane z pracą górników, dzięki czemu dzieci miały okazję poznać ten trudny zawód. Podczas zajęć powstały przy nieocenionym udziale rodziców tradycyjne czapki górników.

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicówm, którzy uczestniczyli w zajęciach.