Kot w butach

kot-w-butach

Grupa IV "KOT W BUTACH" 

Nauczycielki:                                            Woźna:
mgr Mariola Tomasik                                 Anna Jarzębska
mgr Dorota Dzięciołowska
 
 
Grupa ,,Kot w butach” liczy obecnie 24 dzieci, wśród których jest 15 dziewczynek i 9 chłopców. W większości jesteśmy grupą 5-latków ale wśród nas jest 5 dzieci 4-letnich. Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne zarówno  podczas zabaw   jak i zajęć. Wychowankowie bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane  w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Wspólnie chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie. Starają się być samodzielne i koleżeńskie.   Z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Bardzo też lubią zabawy ruchowe, dydaktyczne i tematyczne  w kącikach zainteresowań. Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.  W czasie spędzonym w przedszkolu dzieci poszerzać wiedzę , rozwijają swoje umiejętności. Pracujemy Na programie: " POZNAJEMY ŚWIAT" Autor: Anna Zabielska ISBN 978-83-65635-72-3 Wydawnictwo: Podręcznikarnia