Krasnale

krasnale

Grupa I „KRASNALE” – 3 latki

NAUCZYCIELE:                                                          POMOC NAUCZYCIELA:                                   WOŹNA:
mgr Marzanna Chojnacka                                 Beata Raczkowska                               Zofia Kasperska
Aneta Surała                                                   Grażyna Kucińska

 

    Nasza grupa na dzień dzisiejszy liczy 23 dzieci. Zdominowana jest ona  przez dziewczynki. Chłopców mamy zaledwie 9. Treści wychowania przedszkolnego realizujemy w oparciu o program „Wokół przedszkola”, który bazuje na warstwowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego. Ponad to wprowadzamy elementy „ Dziecięcej matematyki” E. Gruszczyk- Kolczyńskiej oraz programu własnego „ Chcę być przyjacielem- Chcę mieć przyjaciela” autorstwa M. Chojnackiej.
   Krasnale to cudowne brzdące o zróżnicowanych charakterach i temperamentach. Przed nami wszystkimi ogromne wyzwanie, jak z wielu indywidualności stworzyć jedność w postaci współdziałającej, empatycznej , kreatywnej i otwartej na nowe wyzwania grupy.
  Nadrzędnym celem w tym roku szkolnym będzie stworzenie dzieciom warunków do doświadczeń wielozmysłowych w najbliższym otoczeniu z wykorzystaniem nadarzających się naturalnych sytuacji. Chcielibyśmy aby dzieci poczuły radość z czerpania informacji w oparciu o obserwacje elementów otaczającej rzeczywistości i samodzielnie podejmowały działania poznawcze.
  Tymczasem...uczymy się bawiąc i bawimy się ucząc! Tak wiele jeszcze przed nami...
                                                                                                                                 cdn.