Muminki

muminki

 

Grupa IV ”Muminki” 
 
Nauczycielki:                                                  Woźna:
mgr Renata Kloze                                                Małgorzata Szymańska
mgr Anna Bednarczyk
mgr Małgorzata Cichocka
 
MUMINKI – to najstarsza  grupa dzieci w naszym przedszkolu, tzw. grupa „0” , licząca 25 dzieci. Uczęszczają do przedszkola już 4 rok. Dzieci są koleżeńskie i otwarte na nowych kolegów, którzy niedawno dołączyli do nas.  Bardzo lubią różne gry, zabawy ruchowe organizowane w przedszkolu jak i na placu zabaw. Potrafią również sami zorganizować sobie zabawę. Chłopcy chętnie grają w piłkę. Przedszkolaki z grupy MUMINKI z chęcią uczą się wierszyków piosenek i tańców. Są otwarte i ciekawe świata, który poznają poprzez zabawy dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjno- manipulacyjne, spacery i wycieczki. Znają zasady zachowania się w grupie i starają się je przestrzegać.                                                                        
Przed nimi ważne wyzwania, ponieważ wkraczają w świat liter i cyfr. Przygotowują się do nauki czytania i pisania. Dzieci mają możliwość rozwijania różnorodnych zainteresowań i wyrównywania ewentualnych różnic emocjonalnych i edukacyjnych. Chcemy także tak przygotować dzieci, aby bez stresu mogły rozpocząć pierwszy rok nauki w szkole. Dokładamy wszelkich starań, by nasze pociechy rozwijały się w atmosferze ciepła, zrozumienia i szacunku. Kształtujemy w nich poczucie własnej wartości i akceptacji. Wdrażamy do wyrażania emocji, do przeżywania sukcesów i do radzenia sobie z porażkami. Realizujemy ciekawy program  dydaktyczno –wychowawczy „WOKÓŁ PRZEDSZKOLA” Żaby- Żabińskiej oraz programy wspierające „DZIECĘCA MATEMATYKA”  E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i „BEZPIECZNY I ZDROWY PRZEDSZKOLAK”(program własny),dzięki którym nasze przedszkolaki zdobywają wiedzę oraz umiejętności niezbędne w radzeniu sobie z otaczającą je rzeczywistością przedszkolną, szkolną oraz w życiu dorosłym.