Programy dydaktyczne

dzieci alfabet

Realizacja podstawy programowej przebiega w oparciu o 

 
„Wokół przedszkola” – program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci /zgodny z nową podstawą programową 2017 /
ISBN 978-83-8108-410-9 Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska
 

Programy wspomagające:

  1. „Metoda ruchu rozwijającego w.g. Weroniki Sherborne” – wybrane elementy ISBN 978-83-7134-187-8,
  2. Program Edukacji Ekologicznej Miasta Stołecznego Warszawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Jadwiga Dybysławska, Honorata Waszkiewicz,
  3. „Dziecięca matematyka” – E. Gruszczyk – Kolczyńska,

Programy autorskie:

  1. „Radosny przedszkolak” - program adaptacyjny - Mariola Tomasik
  2. „Chcę być przyjacielem, chcę mieć przyjaciela” – wspierający rozwój społeczno – emocjonalny dzieci - Marzena Chojnacka
  3. „Edukacja plastyczna dzieci w wieku przedszkolnym” – Jadwiga Pęczkowska - Śliwak
  4. "Moje ciekawe zajęcie" -  Jadwiga Pęczkowska - Śliwak 
  5. „Mały badacz przyrody” – Alicja Sobota,
  6. „Bezpieczny i zdrowy przedszkolak” – Renata Kloze
  7. "Przedszkolak podróżnikiem" - Sylwia Rafał