PROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE

…co zrobić by w przyszłości nasze dzieci potrafiły okazać serce oraz by umiały nieść pomoc słabszym i potrzebującym , by wyrosły na mądrych, wrażliwych i odpowiedzialnych ludzi ? co zrobić by dostrzegły drugą osobę?... 
 
 „EDUKACJA JEST NAJPOTĘŻNIEJSZĄ BRONIĄ, KTÓREJ MOŻEMY UŻYĆ, ABY ZMIENIĆ ŚWIAT” dlatego też nasze Przedszkole bierze udział w programach i projektach edukacyjnych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym. Podjęte przez nas działania wzbudzają poczucie własnej wartości, uwrażliwiają na potrzeby innych (słabszych, mniej sprawnych, mniej zaradnych...),integrują środowisko. Poszerzają  zainteresowania dzieci, dbają o bezpieczeństwo, promują  zdrowie oraz uwrażliwiają na piękno i konieczność ochrony przyrody. Uczą empatii, większej wrażliwości na potrzeby i problemy innych, a przede wszystkim uczą tego, że wspólnie możemy zdziałać więcej, że "praca" dla innych uczy nas wszystkich pokory wobec życia.
 
…najistotniejsze, co możemy dać drugiemu człowiekowi, to czas i obecność. Dając obecność, dajemy coś własnego i możemy poświęcić się osobie, która w potrzebie żyje obok nas…