KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

21
…Jesteśmy częścią przyrody
Natura jest wszystkim, co nas otacza. Lasy, łąki, pola, jeziora, oceany, zwierzęta, rośliny oraz oczywiście ludzie, tworzą jeden wspólny zbiór zasobów naturalnych Ziemi, zależnych od siebie nawzajem. Człowiek nie mógłby żyć bez wody, powietrza, roślin i zwierząt. Natura nas chroni, karmi, wspiera prawidłowy rozwój. Dlatego od najmłodszych lat warto uczyć się szacunku do natury. Bo szkodząc przyrodzie, szkodzimy sami sobie…
„KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY” – to ogólnopolski program edukacji ekologicznej, który wprowadza dzieci w piękny świat natury oraz uczy ochrony przyrody. Organizatorem Programu jest firma Tymbark i marka Kubuś. www.przyjacielenatury.pl