BLIŻEJ PIESKA

 6
"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę" –  
to pierwsze słowa polskiej ustawy o ochronie zwierząt.
 
W tę wiedzę należy wyposażać społeczeństwo - a najlepiej zacząć właśnie od dzieci, od ich fascynacji światem, przyrodą, zwierzętami, która w prosty sposób może być przekształcona w wiedzę praktyczną: jak właściwie traktować zwierzęta, dbać o nie, porozumiewać się z nimi. Dlatego przedszkolaki z naszego przedszkola przystąpiły do projektu edukacyjnego "BLIŻEJ PIESKA", w ramach którego uczyły się najważniejszych treści dotyczących zachowania ludzi wobec zwierząt oraz sprawowania nad nimi odpowiedzialnej opieki.W przedszkolu zorganizowana została również zbiórka karm, kocy, ręczników i innych potrzebnych akcesoriów na rzecz  SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT w CELESTYNOWIE
Chcemy, aby takie akcje miały regularną kontynuację, bowiem tylko stała pomoc ma jakikolwiek sens. Już teraz serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom i dzieciom, którzy wsparli naszą akcję. Zachęcamy również do adopcji zwierząt ze schroniska. Zawsze możemy podarować żywej istocie wspaniałe, wolne od krat - kochające życie.