BLIŻEJ PIESKA

 6
"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę" –  
to pierwsze słowa polskiej ustawy o ochronie zwierząt.
 
W tę wiedzę należy wyposażać społeczeństwo - a najlepiej zacząć właśnie od dzieci, od ich fascynacji światem, przyrodą, zwierzętami, która w prosty sposób może być przekształcona w wiedzę praktyczną: jak właściwie traktować zwierzęta, dbać o nie, porozumiewać się z nimi. Dlatego przedszkolaki z naszego przedszkola przystąpiły do projektu edukacyjnego "BLIŻEJ PIESKA", w ramach którego uczyły się najważniejszych treści dotyczących zachowania ludzi wobec zwierząt oraz sprawowania nad nimi odpowiedzialnej opieki.W przedszkolu zorganizowana została również zbiórka karm, kocy, ręczników i innych potrzebnych akcesoriów na rzecz  SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT w CELESTYNOWIE
Chcemy, aby takie akcje miały regularną kontynuację, bowiem tylko stała pomoc ma jakikolwiek sens. Już teraz serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom i dzieciom, którzy wsparli naszą akcję. Zachęcamy również do adopcji zwierząt ze schroniska. Zawsze możemy podarować żywej istocie wspaniałe, wolne od krat - kochające życie.

"MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI"

5
W roku szkolnym 2018/2019 nasze Przedszkole kolejny raz przystępuje do akcji „Moje miasto bez elektrośmieci”. Celem programu jest ukazanie zagrożeń, jakie dla środowiska stanowią elektrośmieci oraz motywowanie do podejmowania działań sprzyjających ochronie środowiska. Zachęcamy do oddawania elektrośmieci, za które przedszkole otrzyma kupony.

ŻONKILOWE POLA NADZIEI

11

Ż O N K I L - symbolizuje triumf poświęcenia nad egoizmem. Kwiat poprzez swoją subtelność i zapach uświadamia nam wyższe cele istnienia, symbolizuje kruchość i   ulotność życia, przemijanie, stałą metamorfozę wszystkiego, co istnieje na tym świecie. To znak przypominający o ludziach chorych, cierpiących oczekujących pomocy w najtrudniejszych chwilach życia. Kwiat jest wezwaniem do niesienia bezinteresownej pomocy. Nasze Przedszkole bierze udział w projekcie "Pola Nadziei", którego głównym celem jest uwrażliwienie na drugiego człowieka. Na początku października dzieci ze wszystkich grup sadziły żonkile. Kiedy na wiosnę zakwitną zostanie przeprowadzony kolejny etap projektu. Zachęcamy Was do wsparcia tej szlachetnej akcji. 
  …uczmy dzieci empatii od najmłodszych lat, pokażmy im, że warto pomagać innym...