KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

21
…Jesteśmy częścią przyrody
Natura jest wszystkim, co nas otacza. Lasy, łąki, pola, jeziora, oceany, zwierzęta, rośliny oraz oczywiście ludzie, tworzą jeden wspólny zbiór zasobów naturalnych Ziemi, zależnych od siebie nawzajem. Człowiek nie mógłby żyć bez wody, powietrza, roślin i zwierząt. Natura nas chroni, karmi, wspiera prawidłowy rozwój. Dlatego od najmłodszych lat warto uczyć się szacunku do natury. Bo szkodząc przyrodzie, szkodzimy sami sobie…
„KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY” – to ogólnopolski program edukacji ekologicznej, który wprowadza dzieci w piękny świat natury oraz uczy ochrony przyrody. Organizatorem Programu jest firma Tymbark i marka Kubuś. www.przyjacielenatury.pl

"MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI"

5
W roku szkolnym 2018/2019 nasze Przedszkole kolejny raz przystępuje do akcji „Moje miasto bez elektrośmieci”. Celem programu jest ukazanie zagrożeń, jakie dla środowiska stanowią elektrośmieci oraz motywowanie do podejmowania działań sprzyjających ochronie środowiska. Zachęcamy do oddawania elektrośmieci, za które przedszkole otrzyma kupony.

ŻONKILOWE POLA NADZIEI

11

Ż O N K I L - symbolizuje triumf poświęcenia nad egoizmem. Kwiat poprzez swoją subtelność i zapach uświadamia nam wyższe cele istnienia, symbolizuje kruchość i   ulotność życia, przemijanie, stałą metamorfozę wszystkiego, co istnieje na tym świecie. To znak przypominający o ludziach chorych, cierpiących oczekujących pomocy w najtrudniejszych chwilach życia. Kwiat jest wezwaniem do niesienia bezinteresownej pomocy. Nasze Przedszkole bierze udział w projekcie "Pola Nadziei", którego głównym celem jest uwrażliwienie na drugiego człowieka. Na początku października dzieci ze wszystkich grup sadziły żonkile. Kiedy na wiosnę zakwitną zostanie przeprowadzony kolejny etap projektu. Zachęcamy Was do wsparcia tej szlachetnej akcji. 
  …uczmy dzieci empatii od najmłodszych lat, pokażmy im, że warto pomagać innym...

PROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE

…co zrobić by w przyszłości nasze dzieci potrafiły okazać serce oraz by umiały nieść pomoc słabszym i potrzebującym , by wyrosły na mądrych, wrażliwych i odpowiedzialnych ludzi ? co zrobić by dostrzegły drugą osobę?... 
 
 „EDUKACJA JEST NAJPOTĘŻNIEJSZĄ BRONIĄ, KTÓREJ MOŻEMY UŻYĆ, ABY ZMIENIĆ ŚWIAT” dlatego też nasze Przedszkole bierze udział w programach i projektach edukacyjnych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym. Podjęte przez nas działania wzbudzają poczucie własnej wartości, uwrażliwiają na potrzeby innych (słabszych, mniej sprawnych, mniej zaradnych...),integrują środowisko. Poszerzają  zainteresowania dzieci, dbają o bezpieczeństwo, promują  zdrowie oraz uwrażliwiają na piękno i konieczność ochrony przyrody. Uczą empatii, większej wrażliwości na potrzeby i problemy innych, a przede wszystkim uczą tego, że wspólnie możemy zdziałać więcej, że "praca" dla innych uczy nas wszystkich pokory wobec życia.
 
…najistotniejsze, co możemy dać drugiemu człowiekowi, to czas i obecność. Dając obecność, dajemy coś własnego i możemy poświęcić się osobie, która w potrzebie żyje obok nas…