Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

rysunek1 0
 
 
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpocznie się
3 marca br. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 
Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji zostanie opublikowana na stronie internetowej Biura Edukacji 24 stycznia br.