REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021


rysunek1 0
Szanowni Państwo,
3 marca br. o godz.13.00  zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji wniosku o przyjęcie: 
do dnia 19 marca do godz. 20.00.
Zarejestrowany wniosek należy wydrukować podpisać i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów złożyć w Przedszkolu pierwszego wyboru. 
 
Wnioski przyjmowane będą w sekretariacie, w godz. 8.00 -16.00 do dnia 20 marca 2020 r.
 
 W ZAKŁADCE DLA RODZICÓW ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ BIURA EDUKACJI
https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki
 
OPUBLIKOWANE SĄ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZASADACH,  KRYTERIACH I TERMINACH REKRUTACJI.
 

Rekrutacja do przedszkola - kontynuacja

KONTYNUACJA

 Szanowni Państwo,

 zgodnie z harmonogramem rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 w dniach  25.02 /wtorek/  - 2.03. do godz. 16.00 / poniedziałek /  rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają pisemną deklarację o woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w naszym Przedszkolu.
 
Ze względów organizacyjnych zwracamy się do Państwa z prośbą o złożenie w miarę możliwości w/w potwierdzenia do dnia 28.02 /piątek/ .  
 
Druki deklaracji wydawane będą w grupach. Zwrot deklaracji u nauczycieli w grupach. 
 
 BRAK PISEMNEJ DEKLARACJI ZŁOŻONEJ W WYZNACZONYM TERMINIE OZNACZA REZYGNACJĘ Z UCZĘSZCZANIA DO NASZEGO PRZEDSZKOLA W  ROKU SZKOLNYM 2020/2021 
 

Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

rysunek1 0
 
 
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpocznie się
3 marca br. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 
Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji zostanie opublikowana na stronie internetowej Biura Edukacji 24 stycznia br.