Zabawy logopedyczne

Przedstawiam propozycje zabaw i ćwiczeń do wykonania z dziećmi, w ramach realizacji profilaktyki, terapii logopedycznej oraz wczesnego wspomagania.
 
Dziś proponuję:
 
1. Relaksacja w oparciu o  "Dziecięce masażyki " -  plik do pobrania
2. Ćwiczenia artykulacyjno-fonacyjno- oddechowe "Sowy’’, rozwijające również spostrzegawczość i sprawność manualną. - plik do pobrania
3. Rozwijanie sprawności narządów mowy, kinestezji artykulacyjnej, prawidłowej artykulacji, funkcji oddechowych – bajka logopedyczna ,, Wiosenne koniki’’ - plik do pobrania
4. Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny - plik do pobrania
5. Karty pracy do utrwalania poszczególnych głosek "dz, dż, r" - plik do pobrania
 
Udanej zabawy
 

Zabawy logopedyczne

1. Rozwijanie słuchu fonemowego – słuchowe różnicowanie głosek tylnojęzykowych k, g w oparciu o funkcję dźwięczności.

plik pdf nr 1

2. ,, Marchewki’’ -kształtowanie umiejętności oddychania torem przeponowym, rozwijanie sprawności ręki- ćwiczenie grafomotoryki

plik pdf nr 1

3. Kolorowanie ilustracji – rozwijanie sprawności manualnej

plik pdf nr 1

 

Propozycje zabaw logopedycznych

1. ilustracja i bajka logopedyczna,, Przyjaciół poznajemy w biedzie’’- ćwiczenia ortofoniczne, narządów mowy, rozwijanie ruchu celowego, koordynacji słowno- słuchowo -ruchowej w oparciu o tekst - ilustrowanie ruchem treści bajki, opowiadanie treści ilustracji- budowanie poprawnych gramatycznie i logicznych wypowiedzi.
 
  
2. kolorowanie ilustracji- rozwijanie sprawności manualnej.
 
3. bajka logopedyczna,, Zajączek Kicaczek’’- rozwijanie sprawności narządów mowy, kinestezji artykulacyjnej, ilustrowanie ruchem treści bajki, stymulowanie funkcji oddechowych. INSTRUKCJE I OPIS ĆWICZEŃ.
 
 
4.Historyjka obrazkowa- rozwijanie koncentracji, myślenia przyczynowo – skutkowego, budowanie poprawnych  gramatycznie  i logicznych wypowiedzi.
 
 

ZABAWY NIE TYLKO DLA TYCH, KTÓRZY ĆWICZĄ U LOGOPEDY.

Drodzy Rodzice i Dzieci. Dziś, nie tylko dla tych, którzy chodzą na zajęcia do logopedy, ale dla wszystkich, proponuję bajkę. Jako logopeda często spotykam się ze stwierdzeniem rodziców, że ćwiczenia są żmudne, powtarzalne, trudne i …nudne. Występują również problemy z motywowaniem dziecka do ich codziennego, częstego i systematycznego wykonywania. Niestety, słuszności tym słowom odmówić nie można, więc dziś proponuję bajkowo-zabawowy charakter ćwiczeń i gimnastyki buzi i języka. W zabawie dzieci się rozluźniają, cieszą z tego, co robią i chętniej właśnie „pracują”. Poprzez zabawę odreagowują urazy związane z trudnościami i kojarzą zajęcia raczej z przyjemnością i zabawą niż nauką. W przystępnej formie doskonalą już nabyte i zbierają nowe doświadczenia, utrwalają i poszerzają zakres opanowanych umiejętności i sprawności językowych. Bajka logopedyczna oprócz tego, że usprawnia narządy mowy dziecka, to również uwrażliwia na różnorodność świata dźwięków, mobilizuje do myślenia i poprawnej werbalizacji, przygotowuje do nauki czytania (poprzez usprawnianie słuchu fonemowego).
 
Zatem DO ZABAWY!
 

Ćwiczenia logopedyczne

 

Dziś zachęcamy do zabawy wspierającej rozwój analizy słuchowej - bardzo potrzebnej przy nauce czytania.

Zabawa rebusy - dziecko razem z rodzicem odczytują sylaby (dziecko obrazek rodzic litery) - zadaniem dziecka jest powiedzieć jakie słowo te sylaby tworzą.

rebusy - plik do pobrania

Miłej zabawy