Zajęcia z języka angielskiego

W naszym przedszkolu zajęcia z jęz. angielskiego 
prowadzi nauczyciel jęz. angielskiego - mgr Małgorzata Cichocka.
 
 
Nauczanie języka angielskiego w Przedszkolu Nr 107 „ Bajkowe Przedszkole” odbywa się w formie zabawy, co sprawia, że jest to dla dzieci sposób na naukę bez wysiłku. Dziecko poprzez „osłuchanie” i „oswajanie” się z brzmieniem języka angielskiego kształtuje sprawność rozumienia usłyszanej treści, a także zaczyna posługiwać się nim w celach komunikacyjnych. Dzieci osłuchując się z językiem angielskim budują pozytywną motywację, która będzie podstawą pod przyszłą, systematyczną  pracę nad językiem. Zabawy z językiem angielskim to rodzaj aktywności nie podlegającej ocenie, bazującej na spontaniczności dzieci, nagradzaniu pozytywnych efektów nauczania, możliwości popełniania błędów, a przede wszystkim dającej możliwość reagowania w sposób bardzo emocjonalny. Na zajęciach dzieci mają możliwość rozróżniania języka obcego od ojczystego oraz rozwijanie zdolności i umiejętności językowych na poziomie adekwatnym do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Proces uczenia się języka angielskiego u małych dzieci to głównie wprowadzenie do rozwijania takich umiejętności jak: słuchanie, mówienie oraz śpiewanie i recytowanie.
 
 
Zajęcia prowadzone są  w każdej grupie wiekowej dwa razy w tygodniu.
Czas trwania zajęć: 30 minut.