Metody pracy

Przedstawiamy Państwu opis metod pracy, których elementy wykorzystywane są przez nauczycielki podczas zajęć dydaktycznych.

zajecia dodatkowe przedszkole2

"Dziecięca matematyka" prof. E. Gruszczyk - Kolczyńskiej

Przedszkole odgrywa znaczącą rolę w rozbudowywaniu matematycznej sfery pojęciowej dziecka. Edukacja matematyczna musi być połączona z kształtowaniem odporności emocjonalnej, ćwiczeniami pewnych umiejętności matematycznych oraz z intensywnym rozwojem. Edukacja matematyczna w przedszkolu ma przygotować dzieci do posługiwania się pewnymi pojęciami matematycznymi, do zrozumienia których dochodzą poprzez samodzielne działanie. 

Czytaj więcej...

Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

Metoda W. Sherborne opiera się na ruchu , który jest naturalnym i niezbędnym czynnikiem w życiu każdej istoty. Dzięki niemu człowiek może wyrażać swoje emocje, nawiązywać kontakty interpersonalne czy też co najważniejsze - porozumiewać się.

Weronika Sherborne bazując na stwierdzeniu, że rozwój ruchowy jest podstawą rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego wypracowała w latach 60 Metodę Ruchu Rozwijającego mającą zastosowanie zarówno we wspomaganiu prawidłowego rozwoju dzieci jak i korygowaniu jego zaburzeń. 

Czytaj więcej...

Metoda wychowania muzycznego Carla Orffa

Metoda wychowania muzycznego Carla Orffa – niemieckiego muzyka, dyrygenta i pedagoga.

Autor metody uważał, że najważniejszy w muzyce jest rytm i to on powinien stanowić początek edukacji muzycznej dzieci, która powinna przebiegać od rytmicznego mówienia i śpiewania, przechodząc następnie do gry na instrumentach perkusyjnych.

Czytaj więcej...

Metoda Gimnastyki twórczej Rudolfa Labana

Twórcą metody gimnastyki twórczej, zwanej również metodą improwizacji ruchowej czy nowoczesnym tańcem wychowawczym był Rudolf Laban. Powstała ona w opozycji i w akcie protestu wobec ruchu odwzorowywanego, wykonywanego na komendę i polega na ruchu podejmowanym zgodnie z własną inwencją, fantazją i doświadczeniem. 

Czytaj więcej...