TELEFONY ZAUFANIA

 STOP PRZEMOCY W SZKOŁACH! PAMIĘTAJ! NIE BĄDŹ OBOJĘTNY! REAGUJ! POWIADOM! NIE TOLERUJ!
W trosce o dobro i bezpieczeństwo dzieci oraz młodzieży, pragnąc położyć kres wszelkim przejawom przemocy, a także innym niebezpiecznym zachowaniom na terenie szkół, prosimy o przekazywanie nam informacji o zaobserwowanych tego typu zjawiskach. Na informacje czekamy pod numerami telefonów:
(022) 603-68-48    (022) 603-67-95   (022) 603-76-09  w godz. 8.00. - 16.00.
lub pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Policyjny Telefon Zaufania  0 800 120 226
 
 
PROBLEMY RODZINNE, WYCHOWAWCZE
Adopcyjny Telefon Zaufania Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
tel. (022) 827 50 23
 
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska linia"
tel. 0 801 120 002
Telefoniczne dyżury prawne: (022) 666 28 50
 
Problemy rodzinne i osobiste
tel. (022) 664 15 58
 
Telefon dla rodzin osób zaginionych - Fundacja ITAKA
tel. 0 800 247 070 lub (022) 654 70 70
 
Telefon dla osób w trudnej sytuacji życiowej – Biuro Porad Obywatelskich
tel. (022) 828 12 95
 
Towarzystwo Pomocy Młodzieży
tel. (022) 635 54 67
 
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Top", ul. Raszyńska 8/10
tel. (022) 822 77 17 centrala,
(022) 822 60 47,
(022) 822 36 01,
(022) 822 06 11
 
Poradnia "Uniwersytet dla Rodziców", ul. Raszyńska 8/10
tel. (022) 822 24 46
 
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Młodzieżowy Ośrodek Psychoterapii MOP - Warszawa
tel. (022) 646 57 25,
(022) 646 57 28,
(022) 846 - 61 66
 
Centrum Pomocy Dzieciom "Mazowiecka"
tel. (022) 826 14 34
 
Centrum Dziecka i Rodziny - Fundacja Dzieci Niczyje
(022) 616 02 68
 
Komitet Ochrony Praw dziecka
(022) 626 94 19
 
UZALEŻNIENIA
 
Telefon dla osób z problemem alkoholowym - Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej
tel. (022) 842 26 00
 
"OPTA" Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno -Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem
tel. (022) 826 39 16
 
Narkotyki - Narkomania - Ogólnopolski Telefon Zaufania
te. 0 801 199 9900
 
Infolinia Pogotowia Makowego - Towarzystwo Powrót z U
tel. 0 801 109 696
 
Narkomania: Pomoc Rodzinie - telefon Ogólnopolskiego Pogotwia Makowego
tel. (022) 844 44 70
 
Poradnia Profilaktyki i Terapii MONAR WARSZAWA
tel. (022) 823 65 31,
(022) 823 65 32
 
Poradnia Profilaktyczno - Rehabilitacyjna, ul. Sobieskiego 112
tel. (022) 844 44 30