Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
KONTAKT Z INSPEKTOREM DANYCH OSOBOWYCH
 
Inspektorem Danych Osobowych jest: 
Pani Aleksandra Adamska
Telefon kontaktowy: 697-663-557
 
 
DLA RODZICÓW:
DOKUMENTY DO POBRANIA ROK SZKOLNY 2020/2021
 
  
Załącznik nr 1 - oświadczenia dla Rodziców o zapoznaniu się z procedurami - DO POBRANIA
Załącznik nr 2 - zgoda na pomiar temperatury - DO POBRANIA
Załącznik nr 3 - upoważnienie do odbioru dziecka - DO POBRANIA
Załącznik nr 4 - klauzula RODO dla Rodziców dzieci 2020/2021 - DO POBRANIA