19 Piątek
20210609_105415

ul. Wilgi 29
04-831 Warszawa
tel: 22 277-11-73
p107@eduwarszawa.pl

Aktualności

Dzień dziecka
1 czerwca 2024

 

Kochane Dzieci!

Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam mnóstwo radości, uśmiechu na twarzy i wspaniałych przygód każdego dnia.

Niech każdy Wasz dzień...


 

Występy na zakończenie roku ...
24 maja 2024

Drodzy Rodzice, Z ogromną radością zapraszamy Was na uroczystości zakończenia roku przedszkolnego połączonego z Dniem Mamy i Taty, ...

Linki

        

         

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 107 "Bajkowe Przedszkole" w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://p107.przedszkola.net.pl

Data publikacji strony 2021-08-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji 2021-08-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-08-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

TAB – przejście do kolejnego elementu
SHIHT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jadwiga Pęczkowska-Śliwak, e-mail: p107@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 277-11-73. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 107 w Warszawie ma swoją siedzibę przy ul. Wilgi 29.
Jest to budynek wolnostojący, podpiwniczony, otoczony ogrodem.
Przedszkole objęte jest monitoringiem wizyjnym. Monitoring obejmuje teren wokół placówki: zewnętrzne ciągi piesze wokół budynku oraz wewnątrz budynku: korytarz.
Aby dostać się na teren  przedszkola należy pokonać furtkę otwieraną  domofonem bądź kodem.
Przy wejściu głównym do przedszkola – znajduje się domofon łączący z Dyrektorem Przedszkola, sekretariatem Placówki, pokojem kierownika gospodarczego oraz poszczególnymi grupami.
Budynek jest trzypoziomowy (poziom 0, 1 i 2 ) - posiada schody, brak windy.
W budynku nie ma pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
W przedszkolu nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Bezpośrednio przed budynkiem przedszkola znajduje się parking, bez wydzielonych miejsc parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Przedszkole zgodnie z wymogami bhp i p.poż. wyposażone jest w oznakowane wyjścia ewakuacyjne. 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

dostępność placówki - plik do pobrania

Kontakt

Przedszkole nr 107
"Bajkowe Przedszkole"

ul. Wilgi 29
04-831 Warszawa

tel: 22 277-11-73
e-mail: p107@eduwarszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.