30 Sobota
20210609_105415

ul. Wilgi 29
04-831 Warszawa
tel: 22 277-11-73
p107@eduwarszawa.pl

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

POMOC LOGOPEDYCZNA W PRZEDSZKOLU

 

Zajęcia odbywają się codziennie w godzinach przedpołudniowych.

Ponadto w przypadku wątpliwości dotyczących mowy dziecka logopeda zaprasza na rozmowę lub po wcześniejszym umówieniu.

 

Drodzy Rodzice!  Pamiętajcie, że to Wy macie zasadniczy wpływ na rozwój swojego dziecka – w tym na rozwój prawidłowej mowy.

Powodzenie terapii będzie w dużej mierze zależało od zaangażowania rodziców oraz ich ścisłej współpracy z logopedą. Trudno oczekiwać sukcesów, jeśli terapia nie jest kontynuowana poza gabinetem logopedycznym.

 

Praca logopedy w Przedszkolu Nr 107  „ Bajkowe Przedszkole” ma na celu stymulowanie rozwoju językowego dzieci, pomoc w przypadku nieprawidłowości rozwoju mowy i trudności w wymowie. Realizowana jest przy współpracy z nauczycielami z poszczególnych grup i rodzicami.

Pierwszym etapem pracy jest przeprowadzenie badania mowy, na podstawie którego dzieci są kwalifikowane na terapię logopedyczną. Istotne w planowaniu pracy są informacje uzyskane od nauczycieli i rodziców dzieci.

Metody pracy logopedy dostosowane są do indywidualnych potrzeb, możliwości oraz osobistej wydolności każdego dziecka.

Terapia logopedyczna przeprowadzana jest zgodnie z zasadami dydaktycznymi, opiera się na zasadzie: systematyczności, stopniowania trudności, utrwalania, aktywnego i świadomego udziału dziecka.

Indywidualna praca z dzieckiem w początkowej fazie nastawiona jest na  nawiązanie kontaktu, pozyskanie zaufania oraz zachęcenie i zmotywowanie do uczestnictwa w zajęciach.

Pracę z dziećmi realizuję  w następujących etapach:

Etap I - ćwiczenia ogólnorozwojowe obejmujące ćwiczenia słuchowe, oddechowe, artykulacyjne.

Etap II -  terapii dotyczy pracy nad wywołaniem prawidłowej artykulacji konkretnej, zaburzonej głoski lub nie występującej dotąd w systemie fonologicznym dziecka, która następnie jest wprowadzana do stałego zasobu wymowy dziecka.

Ostatnim III etapem pracy jest automatyzacja artykulacji głosek w mowie spontanicznej.

Bardzo ważne w profilaktyce logopedycznej są ćwiczenia rozwijające sprawność językową na każdym poziomie wiekowym. W ramach profilaktyki logopedycznej cyklicznie przeprowadzane są przez logopedę zajęcia w grupach: „ Krasnale” i „ Smerfy”

OPIEKĘ PSYCHOLOGICZNĄ DLA PRZEDSZKOLA NR 107 „ BAJKOWE  PRZEDSZKOLE” ZAPEWNIA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 17

 

Warszawa-Międzylesie
ul. Żegańska 1a
tel. / fax (22) 27 72 000
www.poradniawawer.pl

 

Informujemy, że w naszym przedszkolu dyżur pełni Pani Psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 17  mgr Agata Piechowicz.

Konsultacje z rodzicami prowadzone są po  wcześniejszym umówieniu się.

 

MISJĄ PORADNI JEST:

  • organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiadającej na potrzeby lokalnego środowiska dzielnicy Wawer.
  • wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  • wspieramy optymalny rozwój dzieci i młodzieży, a także świadczymy pomoc rodzicom i nauczycielom w ich wychowaniu i kształceniu.
  • zatrudniamy psychologów, psychoterapeutów, pedagogów–terapeutów, pedagogów specjalnych i logopedę.  

 

 

Kontakt

Przedszkole nr 107
"Bajkowe Przedszkole"

ul. Wilgi 29
04-831 Warszawa

tel: 22 277-11-73
e-mail: p107@eduwarszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.