30 Sobota
20210609_105415

ul. Wilgi 29
04-831 Warszawa
tel: 22 277-11-73
p107@eduwarszawa.pl

REKRUTACJA

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczynającą się rekrutacją do Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/24

 

w dniach  28.02.2023r. /wtorek/  - 06.03.2023r. do godz. 16:00 / poniedziałek/

 

rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola składają pisemną deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/24 w naszym Przedszkolu.

 

 

BRAK PISEMNEJ DEKLARACJI ZŁOŻONEJ W WYZNACZONYM TERMINIE OZNACZA REZYGNACJĘ Z UCZĘSZCZANIA

DO NASZEGO PRZEDSZKOLA W  ROKU SZKOLNYM 2023/2024 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Zapisy w SYSTEMIE - rodzice dzieci urodzonych w latach 2020-2017 i dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym wypełniają elektroniczny wniosek o przyjęcie od 7 marca
od godz. 13.00
(wtorek)
22 marca
do godz. 20.00
(środa)
Składanie wniosków o przyjęcie - rodzice składają za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji SKANY dokumentów i podpisany elektronicznie wniosek lub składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru papierowy  wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria 7 marca od godz. 13.00 23 marca
do godz.16.00
(czwartek)
Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - listy należy umieścić w widocznym miejscu
w przedszkolu/szkole (listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia). 
26 kwietnia - godz. 13.00
(środa)
Potwierdzanie przez rodziców woli zapisu do przedszkola/szkoły,
do której dziecko zostało zakwalifikowane - rodzice potwierdzają wolę zapisu w systemie elektronicznym lub składają w przedszkolu/szkole pisemne potwierdzenie
26 kwietnia
od godz. 13.00
(środa)
5 maja
do godz.10.00
(piątek)
Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych - listy trzeba umieścić w widocznym miejscu
w przedszkolu/szkole (listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej  lub informację o wolnych miejscach oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Listy zawierają również datę podania listy do publicznej wiadomości i są opatrzone podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej).
8 maja - godz. 13.00
(poniedziałek)

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

* w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do  komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka,
 * uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica (uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym),
* w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
* w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor przedszkola/szkoły rozpatruje odwołanie,
* na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 
 
 
POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE
Opublikowanie w SYSTEMIE informacji o wolnych miejscach 15 czerwca
godz. 16.00 (czwartek)
Zapisy w SYSTEMIE - rodzice dzieci urodzonych w latach 2020-2017 i dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym wypełniają elektroniczny wniosek o przyjęcie 15 czerwca
od godz. 16.00
20 czerwca
do godz. 20.00
Składanie wniosków o przyjęcie - rodzice składają za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji SKANY dokumentów i podpisany elektronicznie wniosek lub składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru papierowy  wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria 15 czerwca
od godz. 16.00
21 czerwca
do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym  - listy należy umieścić w widocznym miejscu w przedszkolu/szkole
(listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia) 
28 czerwca godz. 13.00
(środa)
Potwierdzanie przez rodziców woli zapisu do przedszkola/szkoły,
do której dziecko zostało zakwalifikowane - rodzice składają
w przedszkolu/szkole pisemne potwierdzenie woli zapisu.

Rodzice dziecka przyjętego w postępowaniu rekrutacyjnym mogą potwierdzić wolę zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane w postępowaniu uzupełniającym jeżeli złożą pisemną rezygnację z miejsca w przedszkolu/szkole, która już przyjęła dziecko. 
28 czerwca
od godz. 13.00
30 czerwca
do godz. 16.00
Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym - listy trzeba umieścić w widocznym miejscu w przedszkolu/szkole (listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej  lub informację o wolnych miejscach oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.  3 lipca- godz. 13.00
(poniedziałek)

 

 

Adres elektronicznego systemu rekrutacji:

warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl

Zapraszamy do śledzenia  

strony internetowej Biura Edukacji. 

 

Kontakt

Przedszkole nr 107
"Bajkowe Przedszkole"

ul. Wilgi 29
04-831 Warszawa

tel: 22 277-11-73
e-mail: p107@eduwarszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.