25 Sobota
20210609_105415

ul. Wilgi 29
04-831 Warszawa
tel: 22 277-11-73
p107@edu.um.warszawa.pl

Aktualności

DZIEŃ ŻÓŁTY
18 czerwca 2022

We wtorek 21 czerwca witamy lato - Dzień żółty

CENTRUM EDUKACJI I ROZWOJU
17 czerwca 2022

Centrum Edukacji i Rozwoju Data otwarcia: wtorek, 14 czerwca o godz. 11. Centrum to miejsce dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów, gdzie ...

Linki

        

         

KONKURS FOTOGRAFICZNY

DRODZY RODZICE

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym "Kocham moją rodzinę" organizowanym w naszym przedszkolu

 

Regulamin konkursu fotograficznego: 

 

I. Główne założenia konkursu:

1. Organizator konkursu:

Przedszkole nr 107

Bajkowe Przedszkole

ul. Wilgi 29

Koordynator konkursu: Dorota Biała

2. Konkurs rozpoczyna się 9 maja 2022r. i trwać będzie do 30 maja 2022r.

3. Temat pracy konkursowej: „ Kocham moją rodzinę „

4. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich przedszkolaków 

5. Wszystkie prace konkursowe zaprezentowane zostaną w holu głównym oraz na stronie internetowej Przedszkola nr 107 „Bajkowe Przedszkole”

II. Cele konkursu:

* propagowanie pozytywnych więzi pomiędzy najbliższymi, w tym wspólne spędzanie czasu wolnego 

* wzajemny szacunek i zaufanie, a także rozwijanie wrażliwości inspirowanej życiem w rodzinie

* zachęcenie dzieci do propagowania i ukazywania pozytywnych wartości rodzinnych

* Prezentacja twórczości dzieci w dziedzinie fotografii;

* Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu;

* Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni dzieci

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 

 1. Zdjęcia w formacie A 4 (papier fotograficzny lub xero), dotyczące tematu – „Kocham moją rodzinę” – należy składać do 30 maja 2022r. u nauczycielek w poszczególnych oddziałach. Do zdjęć należy dołączyć metryczkę z nazwiskiem autora oraz nazwą grupy, do której uczęszcza dziecko.

2. Prace przekazane na konkurs powinny być pracami wykonanymi przez dziecko z pomocą rodzica/opiekuna;   3. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne osoby; nie narusza praw autorskich osób trzecich;  4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę;  5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 maja 2022r.  IV. Ocena prac i nagrody:  1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.  2. Komisja Konkursowa wybierze spośród przekazanych prac, laureatów konkursu i wyłoni spośród nich zwycięzcę. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  3. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 1 czerwca 2022r.  4. Autorzy pierwszych trzech nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.  5. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.  V. Uwagi:  1. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.  3. Dyplomy i nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone po uprzednim kontakcie z nauczycielami dziecka.  4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.  5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz publikację prac na stronie internetowej Przedszkola nr 107 „Bajkowe Przedszkole”.  Każdy uczestnik zostanie nagrodzony pamiątkowym dyplomem.  Po prezentacji, zdjęcia zostaną umieszczone w albumie „Kocham moją rodzinę”.

Kontakt

Przedszkole nr 107
"Bajkowe Przedszkole"

ul. Wilgi 29
04-831 Warszawa

tel: 22 277-11-73
e-mail: p107@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.