15 Poniedziałek
20210609_105415

ul. Wilgi 29
04-831 Warszawa
tel: 22 277-11-73
p107@eduwarszawa.pl

ROZKŁAD DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 3 I 4 LETNICH

W PRZEDSZKOLU NR 107 „ BAJKOWE PRZEDSZKOLE”

7:00  – 8:10  Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje. Słuchanie  utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie historyjek obrazkowych . Prace porządkowo – gospodarcze Wprowadzanie dziecka w świat wspólnoty rówieśniczej, zapoznawanie z normami zachowań.  Kontakty z rodzicami, rozwiązywanie bieżących problemów. Indywidualna praca dydaktyczna. Obserwacja działań dzieci w sytuacjach naturalnych kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi.

8:15 – 8:30  Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu

8:30 – 9:00   Kulturalne i samodzielne spożywanie posiłku. Celebrowanie posiłku.

9:00  – 10:00   Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową. Organizowanie sytuacji dydaktycznych i wychowawczych stymulujących rozwój aktywności umysłowej, poznawczej, społecznej i fizycznej. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia  ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym. Spacery, zabawy na powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze; zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. 

10:00 – 10:20  Przygotowanie do wyjścia na powietrze – wspieranie dzieci w nabywaniu samodzielności w zakresie samoobsługi przy korzystaniu z toalety oraz w czasie ubierania się w szatni.

10:20 – 11:30  Pobyt na powietrzu – kształtowanie zachowań proekologicznych, organizowanie sytuacji dydaktycznych umożliwiających poznawanie najbliższego środowiska przyrodniczego , kształcenie umiejętności aktywnego wypoczywania w tym środowisku, stosowanie w praktyce zasad kulturalnego kontaktu z przyrodą.

11:30 – 12:00  Kształtowanie nawyków higienicznych i porządkowych

12:00 – 12:30  Obiad -świadome spożywanie urozmaiconych posiłków. Kształcenie nawyków higienicznych z tym związanych oraz umiejętności posługiwania się sztućcami. ( estetyka stołu, korzystanie z serwetek itp.) Celebrowanie posiłku.

12:30 -- 14:10  Odpoczynek poobiedni. Doskonalenie czynności samoobsługowych. Odpoczynek na leżakach.

– stwarzanie warunków do wybierania sposobu odpoczywania przy zachowaniu zasady zwracania uwagi na potrzeby innych dzieci w grupie. Kształcenie samodzielności w zakresie rozbierania i ubierania się oraz układania swoich ubrań.

14:10 -- 14:25  Czynności samoobsługowe,  Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Przygotowanie do podwieczorku

14:25 – 14:40  Spożywanie podwieczorku, kulturalne zachowanie przy stole. Celebrowanie posiłku.

14:40 – 17:30  Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy paluszkowe, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci - bieżące kontakty z rodzicami odbierającymi dzieci.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 5 I 6 LETNICH

W PRZEDSZKOLU NR 107 „ BAJKOWE PRZEDSZKOLE”

7:00 – 8:10 - Wprowadzanie dziecka w świat wspólnoty rówieśniczej, zapoznawanie z normami zachowań. Kontakty z rodzicami, rozwiązywanie bieżących problemów. Indywidualna praca dydaktyczna. Tworzenie okazji do wymiany informacji. Rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie. Obserwacja działań dzieci w sytuacjach naturalnych kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi. Zabawy w kącikach zainteresowań. Czynności porządkowe.

8:15 – 8:30 - Ćwiczenia poranne

8:30 -9:00 – Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, samoobsługowe. Pełnienie dyżurów, wpajanie zasad dobrego wychowania. Wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

Śniadanie - kulturalne i samodzielne spożywanie posiłku. Celebrowanie posiłku.

9:00 – 10:30Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową. Organizowanie sytuacji dydaktycznych i wychowawczych stymulujących rozwój aktywności umysłowej, poznawczej, społecznej i fizycznej. Dostarczanie okazji do wielozmysłowego poznawania świata w którym żyjemy, stwarzanie możliwości przekształcania go oraz wyrażania swoich uczuć i emocji z tym związanych. Zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Zabawy i gry ruchowe aktywizująca grupę.

10:30 – 10:50 Przygotowanie do wyjścia na powietrze - wspieranie dzieci w nabywaniu samodzielności w zakresie samoobsługi przy korzystaniu z toalety oraz w czasie ubierania się w szatni.

10:50 – 11:30 Zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym. /Spacery, wycieczki/ Zajęcia sportowe. Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych. Wspieranie działań Twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą. Zabawy dowolne, rozmowy indywidualne. Zabawy z jęz. obcym.

11:30 – 12:00 – Przygotowanie do obiadu. Kształtowanie nawyków higienicznych i porządkowych.

12:00 – 12:30 - Obiad — świadome spożywanie urozmaiconych posiłków. Kształcenie umiejętności posługiwania się sztućcami. ( estetyka stołu, korzystanie z serwetek itp.) Celebrowanie posiłku.

12:30 – 14:10 - Odpoczynek poobiedni — „Kwadrans na bajkę”, słuchanie muzyki np. poważnej. Stwarzanie warunków do wybierania sposobu odpoczywania przy zachowaniu zasady zwracania uwagi na potrzeby innych dzieci w grupie. Organizowanie sytuacji dydaktycznych i wychowawczych stymulujących rozwój aktywności umysłowej, poznawczej, społecznej i fizycznej.

14:10 – 14:25 - Zabawy ruchowe integrujące i aktywizujące grupę.

14:25 – 14:40 - Spożywanie podwieczorku, kulturalne zachowanie przy stole.

Celebrowanie posiłku.

14:40 – 17:30 – zabawy dowolne w sali lub na powietrzu. Spacery. Ćwiczenia  utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia indywidualne. Wspieranie rozwoju dzieci poprzez zabawy dydaktyczne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, rysowanie, zabawy kołowe.

Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci. Kontakty z rodzicami.

 

Kontakt

Przedszkole nr 107
"Bajkowe Przedszkole"

ul. Wilgi 29
04-831 Warszawa

tel: 22 277-11-73
e-mail: p107@eduwarszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.