15 Sobota
20210609_105415

ul. Wilgi 29
04-831 Warszawa
tel: 22 277-11-73
p107@eduwarszawa.pl

Aktualności

Dzień dziecka
1 czerwca 2024

 

Kochane Dzieci!

Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam mnóstwo radości, uśmiechu na twarzy i wspaniałych przygód każdego dnia.

Niech każdy Wasz dzień...


 

Występy na zakończenie roku ...
24 maja 2024

Drodzy Rodzice, Z ogromną radością zapraszamy Was na uroczystości zakończenia roku przedszkolnego połączonego z Dniem Mamy i Taty, ...

Linki

        

         

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

            Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wawer m.st. Warszawy w imieniu placówek oświatowych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zaprasza do złożenia oferty na:
„Sukcesywna dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Wawer m.st Warszawy do 30.11.2023 r.” – zamówienie o wartości poniżej 130 000,00 zł netto, niepodlegające przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Sukcesywną dostawę papieru do drukarek
  i kserokopiarek na potrzeby szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy do 30.11.2023 r (wykaz odbiorców - załącznik nr 1).
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. papier kserograficzny biały, format A-4, przeznaczony do dwustronnego kopiowania
  w kserokopiarkach oraz drukowania w drukarkach laserowych i atramentowych:

- gramatura nie niższa niż 80 g/m²;

- stopień białości nie niższy niż 161 CIE;

- ryza – 500 arkuszy;

 1. papier kserograficzny mix kolor PASTELOWY, format A-4, przeznaczony do dwustronnego kopiowania w kserokopiarkach oraz drukowania w drukarkach laserowych i atramentowych:

- gramatura nie niższa niż 80 g/m²;

- ryza – 500 arkuszy;

 1. papier kserograficzny kolor mix kolor INTENSYWNY, format A-4, przeznaczony do dwustronnego kopiowania w kserokopiarkach oraz drukowania w drukarkach laserowych i atramentowych:

- gramatura nie niższa niż 80 g/m²;

- ryza – 500 arkuszy;

 1. papier kserograficzny kolor INTENSYWNY  ( kolor ryzy do wyboru m.in.: niebieski, żółty, zielony , czerwony, brązowy, czarny), format A-4, przeznaczony do dwustronnego kopiowania w kserokopiarkach oraz drukowania w drukarkach laserowych i atramentowych:

- gramatura nie niższa niż 160 g/m²;

- ryza – 250 arkuszy;

 

 1. papier kserograficzny biały, format A-3, przeznaczony do dwustronnego kopiowania
  w kserokopiarkach oraz drukowania w drukarkach laserowych i atramentowych:

- gramatura nie niższa niż 80 g/m²;

- stopień białości nie niższy niż 161 CIE;

- ryza – 500 arkuszy;

 1. papier kserograficzny mix kolor, format A-3, przeznaczony do dwustronnego kopiowania
  w kserokopiarkach oraz drukowania w drukarkach laserowych i atramentowych:

- gramatura nie niższa niż 80 g/m²;

- ryza – 500 arkuszy;

 1. papier kserograficzny biały, format A-4, przeznaczony do dwustronnego kopiowania
  w kserokopiarkach oraz drukowania w drukarkach laserowych i atramentowych:

- gramatura nie niższa niż 160 g/m²;

- stopień białości nie niższy niż 161 CIE;

- ryza – 250 arkuszy.

 

 1. Zamówienie obowiązuje od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2023 r.
 2. Kryterium oceny oferty:

– cena brutto 100%. Kryterium ceny oznacza najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego.

 1. Ilości wskazane w kolumnie 4 załącznika nr 2 do zapytania ofertowego są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi dla porównania ofert i mogą ulec zmianie (zwiększyć lub zmniejszyć się).  Każdej placówce przysługuje prawo wyboru ilości zamawianego asortymentu w granicach określonych wartością umowy dla każdej placówki. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie
  o realizację dostawy w ilościach podanych w tabeli.
 2. Składanie zamówienia na dostawę papieru będzie możliwe za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) w formie skanu podpisanego przez Dyrektora placówki oświatowej zamówienia dostawy – załącznik nr 3.
 3. Papier będzie dostarczany sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego, przez okres obowiązywania umowy. Koszt transportu przedmiotu zamówienia do szkół
  i placówek oświatowych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ponosi Wykonawca. Wykonawca dostarczy zamówiony papier w ciągu 7 roboczych dni od momentu przesłania zamówienia.
 4. Wykonawca dostarczy oraz zapewni wniesienie przedmiotu zamówienia do wskazanych pomieszczeń w placówkach oświatowych objętych niniejszym postępowaniem.
 5. Wykaz odbiorców (placówek) stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 6. Termin płatności wynosi 21 dni kalendarzowych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury za daną dostawę.
 7. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru dostawy - załącznik nr 4.
 8. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie przekazana drogą e-mailową.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
 10. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

 

Oferty cenowe, na które składa się prawidłowo wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – załącznik nr 2 do zapytania, proszę przesyłać na Platformę zakupową https://dbfo-wawer.ezamawiajacy.pl  do dnia 12.07.2023 r. do godziny 10.00.

 

Załączniki:

 1. Wykaz odbiorców
 2. Formularz ofertowy
 3. Zamówienie dostawy
 4. Protokół odbioru dostawy
 5. Projekt umowy
 6. Klauzula informacyjna RODO

Kontakt

Przedszkole nr 107
"Bajkowe Przedszkole"

ul. Wilgi 29
04-831 Warszawa

tel: 22 277-11-73
e-mail: p107@eduwarszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.